Onnatuurlijke Elektromagnetische Straling

Gepubliceerd jan. 28, 22
5 min read

Bescherming Tegen Straling

Wat schermt het beste af tegen elektromagnetische straling?

Het is mogelijk om jezelf te beschermen tegen elektromagnetische straling van elektronische apparaten, door een stralingsscherm te gebruiken die de straling tussen jou en de bron kan blokkeren en absorberen. De holle luchtbuizen geleiden de straling namelijk niet.

Welk materiaal houdt röntgenstraling het beste tegen?

Röntgenstraling kan alleen door zachte stoffen heen. Huid is niet in staat om röntgenstraling tegen te houden. De straling kan alleen niet door harde materialen heen. De straling wordt tegengehouden door bijvoorbeeld bot en metaal.

Kun je 5G horen?

Het menselijk lichaam werkt op basis van (lichaamseigen) elektromagnetische signalen. Zendmasten en wifi zenden daar kunstmatige gepulste elektromagnetische velden dwars doorheen. En ondanks dat veel mensen het laagfrequente geluid niet kunnen horen, is het bromgeluid en de geluidstrilling er wel degelijk.

Is de straling van een mobiel schadelijk?

Ook al tonen een massa studies aan dat gsm-masten veilig zijn, toch blijven een aantal mensen beweren last te hebben van de elektromagnetische velden. Maar er bestaat geen bewijs dat er een verband is tussen de gezondheidsklachten en het niveau van blootstelling aan stralen.

Kan je straling voelen?

Nee, straling kun je niet zien of voelen. Alleen met speciale meetinstrumenten kan worden vastgesteld of ergens straling is.

Wat doet wifi straling met je?

Recente onderzoeken tonen aan dat langdurige blootstelling aan Wifi-straling negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Dit zijn kenmerken zoals hoofdpijn, vermoeidheid, steken op de borst en duizeligheid.

Hoe bescherm ik mezelf tegen 5G?

Je kunt je daartegen beschermen met anti-oxidanten zoals platina en zink, eiwitten, magnesium en ijzer. Ook zijn er speciale magneetjes (dotjes) die het negatieve effect van de straling zouden kunnen verzachten. Hoe schadelijk 5G daadwerkelijk is, weet nog niet niemand.

Hoe kunnen we ons beschermen tegen röntgenstralen?

Beschermende kleding Om het lichaam te beschermen tegen ioniserende straling is er speciale stralingswerende kleding ontwikkeld. In dit soort kleding is een bepaalde loodwaarde verwerkt waar straling niet doorheen kan.

Hoe kun je je beschermen tegen gammastralen?

Gamma Straling Om gammastraling tegen te houden zijn speciale maatregelen nodig: 6 centimeter lood, 10 centimeter ijzer of 33 centimeter beton houden ongeveer 95% van de door Kobalt-60 veroorzaakte straling tegen. Bij een nucleaire aanval biedt dan ook zelfs een tank geen goede bescherming.

Is 5G netwerk schadelijk?

Er is géén bewijs dat het 5G-netwerk schadelijk is voor de gezondheid. Tot die conclusie komt de Gezondheidsraad. De frequenties die de zendmasten uitzenden zijn namelijk al jaren in gebruik en hebben nooit negatieve gezondheidseffecten gehad, schrijft de raad.

De resultaten over de mogelijke gevaren van gsm-gebruik zijn dus interessant, maar vergen nog verder onderzoek over een langere periode en bij een grotere bevolkingsgroep. Verder onderzoek is dus wenselijk, gezien de steeds toenemende beltijd en de steeds veranderende manier van mobiel bellen, vooral bij jongeren - Anti-straling Shield EMF-beschermingstechnologie. In die optiek financiert de Europese Unie een nieuw project dat de risico’s op hersengezwellen door gsm-gebruik tijdens de kindertijd en adolescentie onderzoekt.

Bescherming Tegen Electromagnetische Straling  Hoogsensitief Persoon

De Hoge Gezondheidsraad roept daarom hier het voorzorgsbeginsel in. Zoals gezegd is er dat niet-ioniserende elektromagnetische straling kanker veroorzaakt, maar aan de andere kant is het ook duidelijk dat er niet voldoende goede studies voor GSM straling, Wifi-straling en ELF-straling. bescherming tegen electromagnetische straling. Speciaal voor dergelijke gevallen, waar er enige twijfel mogelijk is, heeft men het uitgevonden.

Het voorzorgsbeginsel is niet hetzelfde als preventie. Preventieve maatregelen worden genomen als het risico is, terwijl voorzorgsmaatregelen worden genomen als er is - hoe beschermt men zich tegen de ioniserende straling. Het betekent dat er een aantal eenvoudige zaken zijn die je kunt doen om je eigen blootstelling aan niet-ioniserende straling te beperken omdat er geen bewijs is, maar ook niet genoeg studies.

Anti Straling

Het gebruik van een oortje kan helpen om de blootstelling aan het hoofd te beperken. Door met een bluetooth oortje te bellen kun je de GSM verder van je lichaam houden dan met een oortje met draad. , vooral in zones waar de ontvangst slecht is. Om een optimaal bereik te garanderen verhoogt je gsm immers automatisch zijn uitzendsterkte.

Wanneer je zit in auto of trein moet je GSM namelijk zijn maximale zendsterkte gebruiken omdat de metalen omhulling van de auto of trein de signalen deels tegenhoudt. Gebruik je gsm met gezond verstand: vermijd onnodige gesprekken en hou het kort (Anti-straling Shield EMF-beschermingstechnologie). Kinderen gebruiken een gsm best uitsluitend voor noodzakelijke gesprekken.

Wifi is een vrije band (iedereen mag die gebruiken zonder vergunning), maar er zijn wel beperkingen aan het dat mag gebruikt worden. Dit is zeer beperkt waardoor de stralingsblootstelling ook zeer beperkt is. Een overkoepelende studie (zogenaamde review) over wifi vond dat wifi het risico op kanker verhoogt1 (Stralingsbescherming). Wel is het in het kader van het voorzorgsbeginsel (zie hoger), aan te raden om de wifirouter niet in de slaapkamer te zetten, of naast het bureau waar je werkt, omdat we dan onnodig lang dichtbij de bron zijn.

Hsp

Daarom is de frequentie van het bijhorende ELF ook 50 Hertz (zie figuur 2). Het IARC (International agentschap voor onderzoek naar kanker) klasseert dit type straling als “2B, mogelijk kankerverwekkend”, wat wil zeggen dat ze ervan uitgaan dat het veroorzaken kan, maar dat er wel meer studies nodig zijn. De hoge gezondheidsraad (HGR) heeft het effect van dit type elektromagnetische golven bestudeerd, en is tot de conclusie gekomen dat men moet vermijden om te worden blootgesteld aan elektromagnetische golven van (micro, Tesla) en dat geldt voor kinderen t.

15 jaar1 - Elektromagnetische Straling. Het maakt daarbij niet uit waar de elektromagnetische golven van afkomstig zijn, alleen de en de van blootstelling is van belang. Bij blootstelling aan elektromagnetische golven van 50 Hz (waar ze ook van afkomstig zijn) wordt een verhoging gezien van het aantal gevallen van (ongeveer een verdubbeling). Voor heel België zal dat risico volgens een schatting van de HGR overeenkomen met ongeveer .

Het zou bv kunnen zijn dat de gezinnen die blootgesteld zijn, óók meer dan gemiddeld worden blootgesteld aan factoren die op hun beurt een oorzaak zijn van kinderleukemie. Er is dus nog op de vraag of ELF-straling een risico is voor kanker (Harmonic Quantum resonsance technology). De Hoge Gezondheidsraad roept daarom hier het voorzorgsbeginsel in (zie hoger voor uitleg voorzorgsbeginsel).

Mobiel Bellen En Straling

Voorbeelden van de sterkte van ELF-straling uit het rapport van de HGR: Op de grond recht onder een hoogspanningslijn: 2-10 μT Op de grond 50m verwijderd van een hoogspanningslijn: 0,1-1 μT Op 30 cm van een wasmachine: 1 μT Op 1 meter van een wasmachine: 0,2 μT Uit de voorbeelden blijkt dat huishoudapparaten inderdaad een bron kunnen zijn van sterke elektromagnetische golven, maar ook dat die sterkte veel afneemt als je zelfs maar een meter ervan verwijderd bent (Bescherming tegen straling mobiele telefoon).

Dat wordt echter een ander verhaal in de slaapkamer. De genoemde waarde van 0,4 μT mag niet als een grenswaarde worden beschouwd waarboven zeker wel en waaronder zeker niet sprake is van een mogelijke invloed. Het voorzorgsbeginsel zegt hier dus: Dat huizen best niet erg kort bij hoogspanningskabels gebouwd. Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, verricht op aanvraag kosteloos metingen van het elektromagnetisch veld in een woning.

Bescherm Je Tegen Straling - EMF health kaartStraling Beperken - Afschermen - emfhealthcard.com/nl/

Kijk op die plekken of je elektrische apparaten iets verder van je vandaag kunt zetten. Apparaten met een lager zullen een minder sterk elektromagnetisch veld (van 50 Hz) creëren, en hoeven daarom minder ver verwijderd te worden. In de meeste gevallen bereik je het gewenste effect al met één meter.

Emf Protection

Die golven geven hun energie af aan de in het voedsel dat in de oven ligt, waardoor het voedsel warmer wordt. De elektromagnetische straling van de microgolfoven is , en laat ook geen sporen na in het voedsel (behalve warmte). Er is daarom ook géén nodig. Radio en televisie signalen Als je naar de radio luistert of naar de tv kijkt, dan kun je beelden of geluid zien die ergens anders opgenomen worden.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat radio of tv signalen kankerverwekkend zijn. Voor de gebruikers is er daarom géén voorzorgsbeginsel nodig. Schadelijke straling. Wel moeten de mensen die het doen extra voorzorgen nemen in kader van het , omdat zij van de signalen zitten, waar de van de signalen veel hoger is.

Wat is straling van antennes? Bijna iedereen gebruikt tegenwoordig een mobieltje en internet (electrosmog neutraliseren). Om mobiele signalen binnen te krijgen en te versturen, gebruiken we antennes. Dit onderdeel van een apparaat of zendmast maakt draadloze communicatie mogelijk. Veel mensen vragen zich af of de straling van deze antennes wel goed is voor hun gezondheid.

Straling MetenWelke soorten elektromagnetische velden zijn er? Van elektromagnetische velden bestaan verschillende soorten, ingedeeld in frequentie. Dat is de snelheid waarmee het veld wisselt van richting. Alleen velden met een hoge frequentie kunnen leiden tot DNA-schade in cellen. Dat komt omdat ze ioniserende eigenschappen hebben, zoals radioactieve straling. Radiogolven horen bij de groep niet-ioniserende straling.

Meer van Gezondheid meten

Navigation

Home

Latest Posts

Wat Zijn Aminozuren En Waar Zitten Ze In?

Published Sep 25, 22
6 min read

Wat Zijn De Voordelen Van Voedingssupplementen

Published Sep 25, 22
6 min read

Fruit Op Werk Fiscaal Aftrekbaar

Published Sep 24, 22
6 min read